održavanje objekata
"SONAS" doo
Tone Hadžića 25, Novi Sad


ORGANIZOVANJE SKUPŠTINE STANARA


Prilikom organizovanja Skupštine stanara, naša firma radi sledeće administrativno-tehničke poslove:
 • prijava zgrade u JKP Informatika
 • prijava Skupštine stanara, kao i predsednika (nekog iz naše firme) u JKP Informatika (što je zakonska obaveza)
 • razvrstavanje u Republičkom statističkom zavosu
 • izrada pečata
 • dobijanje PIB-a od poreske uprave
 • otvaranje tekućeg računa Skupštine stanara
 • sklapanje ugovora sa JKP Informatika u ime skupštine stanara


PROFESIONALNI PREDSEDNIK SKUPŠTINE STANARA

Predsednik Skupštine stanara zgrade:
 • Rukovodi radom Skupštine zgrade
 • Izvršava odluke skupštine stanara
 • Predlaže godišnji program održavanja zgrade
 • Stara se o realizaciji programa održavanja zgrade i o tome podnosi izveštaj
 • Predstavlja i zastupa stambenu zgradu pred trećim licima
 • Zaključuje ugovore u ime zgrade
 • Prima uplate u korist zgrade
 • Podnosi tužbe u ime zgrade
 • I VRŠI DRUGE POSLOVE za koje ga ovlasti Skupština stanara.

Ukoliko ste prezaposleni, nemate vremena i mogućnosti da se bavite problemima zgrade u kojoj živite mi ćemo to uraditi za Vas uz Vašu saglasnost, profesionalno i odgovorno.

U slučaju novih zgrada, na sebe preuzimamo i komunikaciju sa Investitorom i proizvođačima u vezi sa reklamacijama na zgradu.

U našim zgradama, stanari rešavaju probleme stanovanja jednim telefonskim pozivom.

Usluge Agencije "SONAS"- PROFESIONALNI PREDSEDNIK SKUPŠTINE STANARA se naplaćuju putem objedinjene uplatnice JKP Informatika.

Pozovite nas da se dogovorimo!Created by Green Soft Systems